• Kęstučio g. 66a, LT-44304, Kaunas

Darbo užmokestis

2021 m.

2021 m.

Direktorius

Projektų, padalinių vadovai

Specialistai

Pastovioji dalis

Kintamoji dalis

vnt.

Eur/mėn.

vnt.

Eur/mėn.

1 ketv

2248

225

13

2172

13

1913

2 ketv

2248

899

7

2144

14

1786

3 ketv

2248

899

7

2017

14

1607

4 ketv

2248

899

8

2218

14

1989

Metų

2248

731

7

2138

14

1824

2020 m.

  • Metinis
Pareigybių grupės Darbuotojų
skaičius
2020 m. metinis vidutinis
mėnesinis bruto darbo
užmokestis, Eur
Direktorius 1 2235 ( pastovioji dalis), 168 ( kintamoji dalis)
Padalinių, projektų vadovai 8 2141
Specialistai 9 1942
Atnaujinta: 2022-01-01