• Kęstučio g. 66a, LT-44304, Kaunas

Darbo užmokestis

♦ Vidutinis darbo užmokestis 2023 m I – III  ketvirtis

♦ Vidutinis darbo užmokestis 2022 m

 2021 m.

2021 m.

Direktorius

Projektų, padalinių vadovai

Specialistai

Pastovioji dalis

Kintamoji dalis

vnt.

Eur/mėn.

vnt.

Eur/mėn.

1 ketv

2248

225

13

2172

13

1913

2 ketv

2248

899

7

2144

14

1786

3 ketv

2248

899

7

2017

14

1607

4 ketv

2248

899

8

2218

14

1989

Metų

2248

731

7

2138

14

1824

2020 m.

  • Metinis
Pareigybių grupėsDarbuotojų
skaičius
2020 m. metinis vidutinis
mėnesinis bruto darbo
užmokestis, Eur
Direktorius12235 ( pastovioji dalis), 168 ( kintamoji dalis)
Padalinių, projektų vadovai82141
Specialistai91942
Atnaujinta: 2023-09-07