• Kęstučio g. 66a, LT-44304, Kaunas

Paslaugos

Statinių projektavimas:

– Pastatai
– Susisiekimas
– Viešosios erdvės
– Paveldo tvarkyba

Teritorijų planavimas:
– Bendrieji planai
– Detalieji planai
– Specialieji planai
– Urbanistinės plėtros programų rengimas
– Teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazių kaupimas.
Skaitmeninio žemėlapio ir geografinės informacinių sistemų
(GIS) projektavimas, kūrimas ir priežiūra:
– D modeliai
– Erdviniai žemėlapiai
Integruotų ir sektorinių skaitmeninių duomenų bazių kūrimas.
Taikomųjų programų ir internetinių sprendimų kūrimas.