• Kęstučio g. 66a, LT-44304, Kaunas

Kauno miesto bendrasis planas (2013 – 2023 metams)

[ Patvirtintas 2014-04-10 sprendimo Nr. T-209 ]

Tikroji būklė

Koncepcija

Sprendiniai

Numatomas bendrojo plano darbų baigimo grafikas:

 

 • Esamosios būklės analizė 2011 birželis – 2011 spalis
 • Koncepcijos ir SPAV parengimas 2011 lapkritis – 2012 liepa
 • Sprendinių parengimas 2012 liepa – 2013 gegužė
 • Benrojo plano sprendinių pristatymas visuomenei, derinimai 2013 birželis- 2014 sausis.

Prašome aktyviai dalyvauti rengiant Kauno miesto bendrąjį planą. Prisidėti galite užpildydami pateikiamas anketas bei pateikdami savo pasiūlymus:

Susisiekimo sistemos anketa

 

BENDROJO PLANO SUDĖTIS

Bendrąjį planą sudaro: esamos būklės brėžiniai, sprendiniai (aiškinamasis raštas bei brėžiniai). Aiškinamąjį raštą sudaro: tekstinė dalis, kurioje aprašomi Bendrojo plano rengimo etapai, esamos būklės analizės duomenys, planavimo tikslai, planuojamos teritorijos plėtojimo prognozės, teritorijų naudojimo reglamentai ir kiti sprendiniai (pagal Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisykles).

Aiškinamojo rašto sudėtis nurodyta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano darbų programoje (patv. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-29 įsakymu Nr. A-3957):

 1. Tomas 1. Esama būklė.
 2. Tomas 2. Koncepcija.
 3. Tomas 3. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas.
 4. Tomas 4. Strateginio pasekmių aplinkai vertinomo ataskaita.
 5. Tomas 5. Sprendiniai.
 6. Tomas 6. Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.
 7. Tomas 7. Visuomenės dalyvavimo ataskaita.
 8. Tomas 8. Procedūrų ir derinimo ataskaita.
 9.  

isak-pakeitimas_punktu_2014-03-07

Visuomenės pateikti prašymai dėl bendrojo plano rengimo

Priedai: